00:20

Xhaka opens the scoring against Southampton