01:31

Torreira's tenacious performance against Napoli