02:01

Pires, Vieira, Kanu | Retro goals at the Lane